Polityka Cookies

§1

Definicje użytych pojęć:

1) Portal – strona internetowa, pod którą Usługodawca prowadzi serwis internetowy, działający  pod adresem www.polskaprzezweekend.pl;

2) Cookies – dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Portalu;

3) Cookies Usługodawcy – Cookies zamieszczane przez Usługodawcę, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Portalu;

4) Cookies Zewnętrzne – Cookies zamieszczane przez partnerów Usługodawcy, za pośrednictwem Portalu;

5) Użytkownik – podmiot korzystający z usług Usługodawcy, który jest stroną umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, który zobowiąże się do przestrzegania Regulaminu Portalu. Użytkownikiem jest również podmiot, który zamówi świadczenie określonych usług drogą elektroniczną;

6) Usługodawca – Maciej Wołk prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą „Maciej Wołk”, adres głównego miejsca wykonywania działalności: ul. Sowińskiego 53/13, 01-105 Warszawa;

7) Urządzenie – elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Portalu;

8) Usługi świadczone drogą elektroniczną – usługi, których wykonanie następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego;

9) System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego.

 

§2

  1. Cookies Usługodawcy są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Cookies pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Portal indywidualnie do potrzeb każdego Użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
  2. Usługodawca wykorzystuje dwa typy Cookies:

1) Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika;

2) Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu Cookies Usługodawcy do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Portalu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają Cookies.

 

§3

Usługodawca wykorzystuje Cookies do konfiguracji  Portalu i realizacji procesów niezbędnych dla jego pełnej funkcjonalności, tj. w celu:

1) dostosowania zawartości stron internetowych Portalu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Portalu;

2) rozpoznania podstawowych parametrów Urządzenia Użytkownika oraz jego lokalizacji i wyświetlenia strony internetowej dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;

3) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Portalu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;

4) zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik;

5) zapamiętania historii odwiedzonych stron w Portalu w celu rekomendacji treści;

6) utrzymania sesji Portalu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Portalu ponownie wpisywać loginu i hasła;

7) optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Usługodawcę;

8) poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Portalu;

9) dokonywania analiz i badań oraz audytu oglądalności, w tym tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych Portalu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

10) zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Portalu.

§4

Usługodawca wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

1) zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzia analitycznego: Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA];

2) prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy: Google AdSense [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA];

3) wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Portalu za pomocą serwisów społecznościowych:

a) plus.google.com oraz youtube.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA],

b) Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii],

c) Instagram.com [ administrator cookies: Instagram LLC z siedzibą w USA].

 §5

  1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o  każdorazowym zamieszczeniu Cookies na Urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
  3. Ograniczenie stosowania Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Portalu.